Käyttöehdot * Terms and Conditions

Käyttämällä tätä sivustoa, joka on Zenler.com alustalla, hyväksyt käyttöehdot. Kaikkia lakeja ja säännöksiä on noudatettava ja olet vastuussa että käytät sivustoa laillisesti ja hyvässä tarkoituksessa. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, on kiellettyä käyttää tätä sivustoa. Tämän sivuston kaikki materiaalit ovat suojattuja niin tekijänoikeuksien kuin kaupallisten merkkien lakien mukaan.
*
By accessing this website hosted in Zenler.com, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Ehdot * Terms

Käyttöoikeus on myönnetty henkilölle. Tämä tarkoittaa, ettet voi:
Permission is granted to use the materials on Companies web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • a) muokata tai kopioida materiaaleja * modify or copy the materials.
  • b) käyttää materiaaleja mihinkään kaupalliseen käyttöön tai julkaista ominasi * use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial).
  • c) yrittää purkaa tai muokata mitään web-sivuston osaa * attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Companies web site.
  • d) poistaa mitään tekijänoikeuksia tai muita merkkejä materiaaleista * remove any copyright or other proprietary notations from the materials.
  • e) siirtää materiaaleja toiselle henkilölle tai peilata materiaaleja toisaalle * transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

Tämä lisenssi automaattisesti estää sinut, mikäli rikot sääntöjä. Mikäli olet laittomasti ladannut tai kopioinut joitain tiedostoja, sinun tulee ne tuhota.
*
This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any copied/downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Vastuuvapauslauseke * Disclaimer

Materiaalit, joita sivusto tarjoaa, tarjotaan "kuten ne ovat". Yritys ei anna takuita, ja täten irtisanoutuu ja kumoaa kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tai ehdot kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun oikeuksien loukkaamiseen. Lisäksi yritys ei takaa tai esitä mitään väitteitä materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta sen sivustolla tai muuten liittyen sellaiseen materiaaliin tai millään tähän sivustoon linkitetyillä sivustoilla.
*
The materials on Companies web site are provided 'as is'. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Rajoitukset * Limitations

Yritys tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat yritysten Internet-sivuston materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka yhtiölle tai sen valtuutetulle edustajalle olisi ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden tai välillisten tai satunnaisten vahinkojen vastuun rajoituksia, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.
*
In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Tarkistukset ja virheet * Revisions and Errata

Yritysten verkkosivuilla näkyvä materiaali voi sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvavirheitä. Yritys ei takaa, että mikään sen verkkosivuilla olevista materiaaleista on tarkkaa, täydellistä tai ajantasaista. Yritys voi tehdä muutoksia verkkosivuillaan olevaan materiaaliin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Yritys ei kuitenkaan sitoudu materiaalien päivittämiseen.
*
The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Linkit * Links

Yritys ei ole tarkistanut kaikkia sen Internet-sivustolle linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa minkään tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Minkään linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että yritys hyväksyy sivuston. Tällaisten linkitettyjen verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.
*
Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

Sivuston käyttöehtojen muutokset * Site Terms of Use Modifications

Yritys voi muuttaa näitä verkkosivustonsa käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen kulloinkin voimassa olevaa versiota.
*
Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Sovellettava lainsäädäntö * Governing Law

Zenler:
Kaikkiin yritysten verkkosivuihin liittyviin vaatimuksiin sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä. * Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.
Leijuva Hiiri Oy:
Kaikkiin yritysten verkkosivuihin liittyviin vaatimuksiin sovelletaan Suomen valtion lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintasäännöksiä. * Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the Finland without regard to its conflict of law provisions.

Zenler: Opettajana edustat, takaat ja sitoudut, että: Mikään lähetetty sisältö ei loukkaa tai kavalla kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Mutta jos ohjaaja käyttää HEVC-pakkausta, on ohjaajan vastuulla maksaa rojalti MPEG-LA:lle, joka on tarvittaessa HEVC-patenttien omistaja. * As an Instructor, You represent, warrant, and covenant that: No Submitted Content shall infringe or misappropriate any intellectual property right of a third party. But, if instructor use HEVC compression, it's the instructor's responsibility to pay the royalties to the MPEG-LA, the owner of HEVC patents as appropriate.

Yksityisyys * Privacy Policy

Lue lisää yksityisyydestä linkistä "here".
Read more on Privacy Policy here.

Keksiasetukset * Cookie Policy

Lue lisää keksien käytöstä linkistä "here".
Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ Kevytkirjailija. All rights reserved

Kevytkirjailija - Powered By Zenler